دکتر مجید حیرانی متخصص ارتوپدی و تعویض مفصل زانو اصفهان می باشند که با داشتن سال ها تجربه و دانش تخصصی ، با تشخیص های حرفه ای و عالی ، مهربان، خوش برخورد و با حوصله به گفته بیماران ایشان میتوانند بهترین گزینه برای درمان درد های ارتوپدی و تعویض مفصل زانو باشند.

تعویض مفصل زانو

خدمات تخصصی دکتر مجید حیرانی

در این بخش شما با خدمات تخصصی دکتر مجید حیرانی متخصص ارتوپدی، تعویض مفصل زانو، جراح استخوان و مفاصل آرتروسکپی و ارتروپلاستی شکستگی ها و آسیب های ورزشی آشنا خواهید شد.

تعویض مفصل زانو اصفهان

تعویض مَفصَل زانو یا آرتروپلاستی

تعویض مفصل لگن

تعویض مَفصَل لگن یا آرتروپلاستی

شکستگی استخوان

مراقبت های بعد از شکستگی استخوان

اقدامات بعد از تعویض مفصل زانو

بعد از مرخص شدن از بیمارستان

شکستگی لگن

تشخیص و معاینات بالینی

اقدامات بعد از تعویض مفصل ران

بعد از مرخص شدن از بیمارستان

1
جراحی موفق تعویض مفصل زانو
1
جراحی موفق تعویض مفصل لگن
1
مراجعه کننده راضی

بیمارستان هایی که ارائه خدمات انجام می شود

stars

فهرست